کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان

توزیع آش رشته در دانشکده با هدف جمع آوری کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان

کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی دانشکده هدی، با هدف کمک به سیل زدگان در مناطق جنوبی کشور بویژه استان سیستان و بلوچستان، کمک های نقدی و غیرنقدی کارکنان و اساتید و دانشجویان دانشکده هدی، جمع آوری و برای هموطنان عزیز در این مناطق ارسال شد.

در این راستا، به همت مدیریت فرهنگی دانشجویی دانشکده هدی، با هدف جمع آوری کمک به سیل زدگان، آش رشته، در دانشکده توزیع شد و مبالغ حاصل از فروش آن، به سیل زدگان اختصاص یافت.


کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان
گزارش‌های تصویری
کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان
گزارش‌های تصویری
کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان
گزارش‌های تصویری
کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان
گزارش‌های تصویری