ملاقات عمومی

زمان ملاقات عمومی با ریاست محترم دانشکده شنبه ها ساعت 10 الی 12

ملاقات عمومی

. به اطلاع می رساند ؛

زمان ملاقات عمومی با ریاست محترم دانشکده

شنبه ها ساعت 10 الی 12 می باشد.