جشن روز دانشجو در دانشکده هدی

جشن روز دانشجو در تالار بیداری اسلامی برگزارشد.

جشن روز دانشجو در دانشکده هدی

به گزارش روابط عمومی دانشکده هدی، مراسم جشن روز دانشجو، با حضور رئیس، معاونان، کارمندان دانشکده و جمعی از دانشجویان از سوی مدیریت فرهنگی و دانشجویی دانشکده هدی، روز دوشنبه 18 آذرماه در تالار بیداری اسلامی جامعه الزهرا(س) برگزار شد.


جشن روز دانشجو در دانشکده هدی
گزارش‌های تصویری
جشن روز دانشجو در دانشکده هدی
گزارش‌های تصویری
جشن روز دانشجو در دانشکده هدی
گزارش‌های تصویری
جشن روز دانشجو در دانشکده هدی
گزارش‌های تصویری
جشن روز دانشجو در دانشکده هدی
گزارش‌های تصویری
جشن روز دانشجو در دانشکده هدی
گزارش‌های تصویری
جشن روز دانشجو در دانشکده هدی
گزارش‌های تصویری
جشن روز دانشجو در دانشکده هدی
گزارش‌های تصویری
جشن روز دانشجو در دانشکده هدی
گزارش‌های تصویری
جشن روز دانشجو در دانشکده هدی
گزارش‌های تصویری
جشن روز دانشجو در دانشکده هدی
گزارش‌های تصویری