برگزاری مراسم سوگواری اربعین شهادت امام حسین (ع) و یاران وفادارش در دانشکده هدی

مراسم سوگواری اربعین شهادت امام حسین(ع) و یاران وفادارش در دانشکده هدی برگزارشد.

برگزاری مراسم سوگواری اربعین شهادت امام حسین (ع) و یاران وفادارش در دانشکده هدی

به گزارش روابط عمومی و بین الملل، مراسم سوگواری اربعین حسینی با حضور کارمندان و اساتید و دانشجویان، روز پنجشنبه از سوی مدیر فرهنگی دانشجویی دانشکده هدی برگزار شد.


برگزاری مراسم سوگواری اربعین شهادت امام حسین (ع) و یاران وفادارش در دانشکده هدی
گزارش‌های تصویری
برگزاری مراسم سوگواری اربعین شهادت امام حسین (ع) و یاران وفادارش در دانشکده هدی
گزارش‌های تصویری
برگزاری مراسم سوگواری اربعین شهادت امام حسین (ع) و یاران وفادارش در دانشکده هدی
گزارش‌های تصویری
برگزاری مراسم سوگواری اربعین شهادت امام حسین (ع) و یاران وفادارش در دانشکده هدی
گزارش‌های تصویری
برگزاری مراسم سوگواری اربعین شهادت امام حسین (ع) و یاران وفادارش در دانشکده هدی
گزارش‌های تصویری
برگزاری مراسم سوگواری اربعین شهادت امام حسین (ع) و یاران وفادارش در دانشکده هدی
گزارش‌های تصویری
برگزاری مراسم سوگواری اربعین شهادت امام حسین (ع) و یاران وفادارش در دانشکده هدی
گزارش‌های تصویری
برگزاری مراسم سوگواری اربعین شهادت امام حسین (ع) و یاران وفادارش در دانشکده هدی
گزارش‌های تصویری
برگزاری مراسم سوگواری اربعین شهادت امام حسین (ع) و یاران وفادارش در دانشکده هدی
گزارش‌های تصویری
برگزاری مراسم سوگواری اربعین شهادت امام حسین (ع) و یاران وفادارش در دانشکده هدی
گزارش‌های تصویری