برگزاری اردوی توجیهی کاشان، همزمان با ایام میلاد رسول اکرم(ص) ویژه دانشجویان جدیدالورود دانشکده هدی

به گزارش روابط عمومی دانشکده هدی، همزمان با میلاد حضرت ختمی مرتبت، دانشجویان جدیدالورود دانشکده هدی در اردوی توجیهی یک روزه کاشان شرکت کردند.

برگزاری اردوی توجیهی کاشان، همزمان با ایام میلاد رسول اکرم(ص) ویژه دانشجویان جدیدالورود دانشکده هدی

این اردو به همت مدیریت دانشجویی فرهنگی همراه با برگزاری نشست توجیهی، اهدای یادبود دانشکده (سجاده جیبی به همراه مهر)، برگزاری مسابقات مهیج، اعطای جوایز، پذیرایی میان وعده و پخش دعای امام زمان(ع) و مولودی های میلاد پیامبر(ص) بود.


برگزاری اردوی توجیهی کاشان، همزمان با ایام میلاد رسول اکرم(ص) ویژه دانشجویان جدیدالورود دانشکده هدی
گزارش‌های تصویری
برگزاری اردوی توجیهی کاشان، همزمان با ایام میلاد رسول اکرم(ص) ویژه دانشجویان جدیدالورود دانشکده هدی
گزارش‌های تصویری
برگزاری اردوی توجیهی کاشان، همزمان با ایام میلاد رسول اکرم(ص) ویژه دانشجویان جدیدالورود دانشکده هدی
گزارش‌های تصویری
برگزاری اردوی توجیهی کاشان، همزمان با ایام میلاد رسول اکرم(ص) ویژه دانشجویان جدیدالورود دانشکده هدی
گزارش‌های تصویری
برگزاری اردوی توجیهی کاشان، همزمان با ایام میلاد رسول اکرم(ص) ویژه دانشجویان جدیدالورود دانشکده هدی
گزارش‌های تصویری
برگزاری اردوی توجیهی کاشان، همزمان با ایام میلاد رسول اکرم(ص) ویژه دانشجویان جدیدالورود دانشکده هدی
گزارش‌های تصویری