بازدیدجمعی از دانش آموزان و اساتید مدرسه ولیعصر پاکستان از دانشکده هدی

به گزارش روابط عمومی دانشکده هدی، جمعی از دانش آموزان و اساتید مدرسه ولیعصر پاکستان، ضمن بازدید از دانشکده هدی، با بخش های مختلف و روند تحصیل در این دانشکده آشنا شدند.

بازدیدجمعی از دانش آموزان و اساتید مدرسه ولیعصر پاکستان از دانشکده هدی

 بازدیدکنندگان ابتدا از بخش های مختلف جامعه الزهرا(س) از جمله ساختمان آموزش، کتابخانه، ورزشگاه، خوابگاه و.. بازدید کردند و حجت الاسلام والمسلمین آصف رضوی برای آنان صحبت های کارشناسان را ترجمه کردند. در ادامه در دانشکده هدی حضور یافته و با برنامه های این دانشکده آشنا شدند.


بازدیدجمعی از دانش آموزان و اساتید مدرسه ولیعصر پاکستان از دانشکده هدی
گزارش‌های تصویری
بازدیدجمعی از دانش آموزان و اساتید مدرسه ولیعصر پاکستان از دانشکده هدی
گزارش‌های تصویری
بازدیدجمعی از دانش آموزان و اساتید مدرسه ولیعصر پاکستان از دانشکده هدی
گزارش‌های تصویری
بازدیدجمعی از دانش آموزان و اساتید مدرسه ولیعصر پاکستان از دانشکده هدی
گزارش‌های تصویری
بازدیدجمعی از دانش آموزان و اساتید مدرسه ولیعصر پاکستان از دانشکده هدی
گزارش‌های تصویری
بازدیدجمعی از دانش آموزان و اساتید مدرسه ولیعصر پاکستان از دانشکده هدی
گزارش‌های تصویری
بازدیدجمعی از دانش آموزان و اساتید مدرسه ولیعصر پاکستان از دانشکده هدی
گزارش‌های تصویری